การจอง

วิธีการจองทริปดำน้ำและพี่พัก

บางเบิดทัวร์ 103 ม.5 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ 77170


กรุณาติดต่อและโอนเงินมัดจำ 50% 

มาที่หมายเลขบัญชีด้านล่าง และเมื่อโอนมัดจำแล้วสามารถส่งหลักฐานการโอนมาได้ที่

Fanpage : บางเบิดทัวร์ หรือ Line ID : BB-TOUR


 

 

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

การขอคืนเงิน กรณีมีการขอยกเลิกการจองที่พักหรือทัวร์ดำน้ำ

1. กรณีการขอยกเลิกการจองที่พักหรือทัวร์ดำน้ำ ก่อนการเข้าพักหรือไปดำน้ำมากกว่า 1 เดือน คืนเงินมัดจำให้ท่าน 100%  ของยอดเงินมัดจำที่ท่านได้โอนมา

2. กรณีการขอยกเลิกการจองที่พักหรือทัวร์ดำน้ำ ก่อนการเข้าพักหรือไปดำน้ำมากกว่า 2  สัปดาห์แต่ไม่เกิน 1 เดือน คืนเงินให้ท่าน 75%  ของยอดเงินมัดจำที่ท่านได้โอนมา

3. กรณีการขอยกเลิกการจองที่พักหรือทัวร์ดำน้ำ ก่อนการเข้าพักหรือไปดำน้ำมากกว่า 1 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 2 สัปดาห์ เคืนเงินให้ท่าน 50%  ของยอดเงินมัดจำที่ท่านได้โอนมา

4. กรณีการขอยกเลิกการจองที่พักหรือทัวร์ดำน้ำ ก่อนการเข้าพักหรือไปดำน้ำน้อยกว่า 1 สัปดาห์ เราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ให้แก่ลูกค้า      <  ยกเว้นในกรณีที่เลื่อนการจองโดยกำหนดวันจองใหม่ภายใน 1 เดือนเรายินดีคืนเงินให้ท่าน  50%  ของยอดเงินมัดจำที่ท่านได้โอนมา  >

5. กรณีการขอยกเลิกการจองที่พักหรือทัวร์ดำน้ำโดยทางรีสอร์ทเอง เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยใดๆ ทางเรายินดีคืนเงินให้ท่านทั้งหมด 100% และลดค่าบริการในโอกาสต่อไป 10%

6. เวลาที่สามารถ check in คือหลัง 13.30 น. และเวลา check out  คือก่อน 12.30 น. ในกรณีที่ลูกค้าจองบ้านพักแล้วไม่มาก่อนเวลา 21.00 น. หรือไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์บ้านพักและเงินมัดจำ

หมายเหตุ

- ทางรีสอร์ทไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าที่พักโดยเด็ดขาด จึงขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ทางรีสอร์ทไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในที่พักโดยเด็ดขาด จึงขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- สำหรับลูกค้าที่มีจำนวนผู้เข้าพักเกินอัตราที่กำหนดไว้ ทางรีสอร์ทคิดค่าพักเสริม ท่านละ 400 บาท

- หากมีการสอบถามจองที่พักแต่ไม่ทำการโอนมัดจำ ทางรีสอร์ทถือว่าเป็นเพียงการสอบถามข้อมูล หาได้เป็นการจองที่พักไม่ ทางรีสอร์ทจึงขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ทำการโอนมัดจำก่อน ดังนั้นหากต้องการที่พัก กรุณาติดต่อและโอนมัดจำล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง

Powered by MakeWebEasy.com